H-8500 Pápa, Anna tér 11. | Telefonszám: + 36 70 319 8693 | E-mail: epko@epkodesign.hu

GINOP Plusz-3.2.1-21

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül című kiemelt projekt keretében támogatott munkahelyi képzések megvalósítása

A kedvezményezett neve: Épkő-Design Építőipari Kft

A képzések elnevezése és célja: a képzések soft skill tréningek az alábbi területeken

 • Projektgondolkodás, projektmenedzsment
 • Kommunikációs készségfejlesztés
 • Vezetői készségek fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 2 598 419 forint

A képzések részletes bemutatása

Vezetői készségek fejlesztése 

A képzésben résztvevő: 

 • Megismeri a helyzetfüggő vezetés modelljét és rendelkezik a módszer gyakorlati alapjaival, 
 • Képes jól kiaknázni saját és a csapata erőforrásait, megfelelő feladatot adni a megfelelő személynek, 
 • Elsajátítja az alapvető vezetői eszközöket a delegálás, motiválás, értékelés, döntéshozatal terén, 
 • Elsajátítja a csapaton belüli konfliktusok megoldásának menedzselésének készségeit és ezáltal a hatékonyság megőrzését, 
 • Képessé válik a munkavállalókat motiválni, és felismerni, hogy milyen eszközökkel tud elkötelezett munkavállalókból álló csapatot kialakítani, 
 • Elsajátítja az új belépők beilleszkedésének, mentorálásának készségeit, 
 • Rendelkezik a vezetői kommunikáció alapkészségeivel és képes prezentálni, megbeszéléseket és tárgyalásokat vezetni. 

A cél, hogy a képzés sikeres elvégzésével a résztvevők elsajátítsák a helyzetfüggő vezetés elméletét és gyakorlatát, vezetői önismeretre tegyenek szert, átgondoltan tudjanak beosztottjaikkal tervezni, elsajátítsák a különböző vezetői eszközök használatának módszereit, erősítsék vezetői kommunikációjukat, valamint képessé váljanak a beosztottjaik közötti konfliktusok azonosítására és kezelésére. 

Kommunikációs készségfejlesztés 

A képzésben résztvevő: 

 • Képes lesz a hivatalos írásbeli és szóbeli kommunikáció protokolljának megértésére és használatára, 
 • Képes lesz értő figyelemmel lenni a másik fél felé a hatékonyabb együttműködés elérése érdekében, 
 • Képes lesz szuggesztív, asszertív és felnőtt-felnőtt kommunikációs helyzetek kialakítására és hatékony kommunikációra – önérvényesítésre maximális együttműködés mellett, 
 • Képes lesz a közléssorompók felismerésére és az azok elhagyásával történő kommunikációra, 
 • Képes lesz egy ügyfélkommunikációs helyzet maximalizálására a célok elérése érdekében, 
 • Megfelelő kérdezéstechnika elsajátítására, mely az ügyfélkommunikáció hatékonyságát növeli, 
 • Képes lesz a különböző célcsoportok számára megfelelő üzenetek eljuttatására a megfelelő csatornákat alkalmazva. 

A képzés célja megismertetni és a résztvevőkkel a különböző kommunikációs stílusokat, eszközöket, technikákat, az asszertív kommunikáció eszközeit és a szuggesztivitást, amelyeket a képzés sikeres elvégzésével készség szinten tudnak alkalmazni a munkájuk során írásban és szóban egyaránt a belső és külső célcsoportokkal való kommunikációban. 

Projektgondolkodás, projektmenedzsment 

A képzésben résztvevő: 

 • Megismeri a projektciklus modellt és az alapvető projektmenedzsment modelleket, 
 • Képes a projekt összeállítására, a projektmenedzsment eszközök alkalmazására, 
 • Rendelkezik mások munkájának koordinálásának, a projekt résztvevőinek motiválásának, a tiszta feladatátadás és visszajelzések adásának készségeivel. 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a projektmenedzsment módszereit és eszközeit és képessé váljanak saját projektjeik önálló vezetésére, mely magában foglalja a projekt tervezését, megvalósításának lépéseit és utánkövetését, a projekt csapat koordinálását. Továbbá cél az agilis projektmenedzsment módszerének elsajátítása és eszközeinek készségszintű ismerete. 

A képzések tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

 • Projektgondolkodás, projektmenedzsment: 2023.09.25.
 • Kommunikációs készségfejlesztés: 2023.06.12.
 • Vezetői készségek fejlesztése: 2023.05.31.